Kód: 7911/BEK 7911/BEK8 7911/BEK15 7911/BEK22 7911/BEK29 7911/BEK36 7911/BEK2 7911/BEK9 7911/BEK16 7911/BEK23 7911/BEK30 7911/BEK37 7911/BEK3 7911/BEK10 7911/BEK17 7911/BEK24 7911/BEK31 7911/BEK38 7911/BEK4 7911/BEK11 7911/BEK18 7911/BEK25 7911/BEK32 7911/BEK39 7911/BEK5 7911/BEK12 7911/BEK19 7911/BEK26 7911/BEK33 7911/BEK40 7911/BEK6 7911/BEK13 7911/BEK20 7911/BEK27 7911/BEK34 7911/BEK41 7911/BEK7 7911/BEK14 7911/BEK21 7911/BEK28 7911/BEK35 7911/BEK42 7911/BOL 7911/BOL9 7911/BOL17 7911/BOL25 7911/BOL33 7911/BOL41 7911/BOL2 7911/BOL10 7911/BOL18 7911/BOL26 7911/BOL34 7911/BOL42 7911/BOL3 7911/BOL11 7911/BOL19 7911/BOL27 7911/BOL35 7911/BOL43 7911/BOL4 7911/BOL12 7911/BOL20 7911/BOL28 7911/BOL36 7911/BOL44 7911/BOL5 7911/BOL13 7911/BOL21 7911/BOL29 7911/BOL37 7911/BOL45 7911/BOL6 7911/BOL14 7911/BOL22 7911/BOL30 7911/BOL38 7911/BOL46 7911/BOL7 7911/BOL15 7911/BOL23 7911/BOL31 7911/BOL39 7911/BOL47 7911/BOL8 7911/BOL16 7911/BOL24 7911/BOL32 7911/BOL40 7911/BOL48 7911/CAR 7911/CAR13 7911/CAR25 7911/CAR37 7911/CAR49 7911/CAR61 7911/CAR2 7911/CAR14 7911/CAR26 7911/CAR38 7911/CAR50 7911/CAR62 7911/CAR3 7911/CAR15 7911/CAR27 7911/CAR39 7911/CAR51 7911/CAR63 7911/CAR4 7911/CAR16 7911/CAR28 7911/CAR40 7911/CAR52 7911/CAR64 7911/CAR5 7911/CAR17 7911/CAR29 7911/CAR41 7911/CAR53 7911/CAR65 7911/CAR6 7911/CAR18 7911/CAR30 7911/CAR42 7911/CAR54 7911/CAR66 7911/CAR7 7911/CAR19 7911/CAR31 7911/CAR43 7911/CAR55 7911/CAR67 7911/CAR8 7911/CAR20 7911/CAR32 7911/CAR44 7911/CAR56 7911/CAR68 7911/CAR9 7911/CAR21 7911/CAR33 7911/CAR45 7911/CAR57 7911/CAR69 7911/CAR10 7911/CAR22 7911/CAR34 7911/CAR46 7911/CAR58 7911/CAR70 7911/CAR11 7911/CAR23 7911/CAR35 7911/CAR47 7911/CAR59 7911/CAR71 7911/CAR12 7911/CAR24 7911/CAR36 7911/CAR48 7911/CAR60 7911/CAR72 7911/DEL 7911/DEL6 7911/DEL11 7911/DEL16 7911/DEL21 7911/DEL26 7911/DEL2 7911/DEL7 7911/DEL12 7911/DEL17 7911/DEL22 7911/DEL27 7911/DEL3 7911/DEL8 7911/DEL13 7911/DEL18 7911/DEL23 7911/DEL28 7911/DEL4 7911/DEL9 7911/DEL14 7911/DEL19 7911/DEL24 7911/DEL29 7911/DEL5 7911/DEL10 7911/DEL15 7911/DEL20 7911/DEL25 7911/DEL30 7911/GEN 7911/GEN9 7911/GEN17 7911/GEN25 7911/GEN33 7911/GEN41 7911/GEN2 7911/GEN10 7911/GEN18 7911/GEN26 7911/GEN34 7911/GEN42 7911/GEN3 7911/GEN11 7911/GEN19 7911/GEN27 7911/GEN35 7911/GEN43 7911/GEN4 7911/GEN12 7911/GEN20 7911/GEN28 7911/GEN36 7911/GEN44 7911/GEN5 7911/GEN13 7911/GEN21 7911/GEN29 7911/GEN37 7911/GEN45 7911/GEN6 7911/GEN14 7911/GEN22 7911/GEN30 7911/GEN38 7911/GEN46 7911/GEN7 7911/GEN15 7911/GEN23 7911/GEN31 7911/GEN39 7911/GEN47 7911/GEN8 7911/GEN16 7911/GEN24 7911/GEN32 7911/GEN40 7911/GEN48 7911/KOZ 7911/KOZ5 7911/KOZ9 7911/KOZ13 7911/KOZ17 7911/KOZ21 7911/KOZ2 7911/KOZ6 7911/KOZ10 7911/KOZ14 7911/KOZ18 7911/KOZ22 7911/KOZ3 7911/KOZ7 7911/KOZ11 7911/KOZ15 7911/KOZ19 7911/KOZ23 7911/KOZ4 7911/KOZ8 7911/KOZ12 7911/KOZ16 7911/KOZ20 7911/KOZ24 7911/LIM 7911/LIM9 7911/LIM17 7911/LIM25 7911/LIM33 7911/LIM41 7911/LIM2 7911/LIM10 7911/LIM18 7911/LIM26 7911/LIM34 7911/LIM42 7911/LIM3 7911/LIM11 7911/LIM19 7911/LIM27 7911/LIM35 7911/LIM43 7911/LIM4 7911/LIM12 7911/LIM20 7911/LIM28 7911/LIM36 7911/LIM44 7911/LIM5 7911/LIM13 7911/LIM21 7911/LIM29 7911/LIM37 7911/LIM45 7911/LIM6 7911/LIM14 7911/LIM22 7911/LIM30 7911/LIM38 7911/LIM46 7911/LIM7 7911/LIM15 7911/LIM23 7911/LIM31 7911/LIM39 7911/LIM47 7911/LIM8 7911/LIM16 7911/LIM24 7911/LIM32 7911/LIM40 7911/LIM48 7911/MIR 7911/MIR9 7911/MIR17 7911/MIR25 7911/MIR33 7911/MIR41 7911/MIR2 7911/MIR10 7911/MIR18 7911/MIR26 7911/MIR34 7911/MIR42 7911/MIR3 7911/MIR11 7911/MIR19 7911/MIR27 7911/MIR35 7911/MIR43 7911/MIR4 7911/MIR12 7911/MIR20 7911/MIR28 7911/MIR36 7911/MIR44 7911/MIR5 7911/MIR13 7911/MIR21 7911/MIR29 7911/MIR37 7911/MIR45 7911/MIR6 7911/MIR14 7911/MIR22 7911/MIR30 7911/MIR38 7911/MIR46 7911/MIR7 7911/MIR15 7911/MIR23 7911/MIR31 7911/MIR39 7911/MIR47 7911/MIR8 7911/MIR16 7911/MIR24 7911/MIR32 7911/MIR40 7911/MIR48 7911/MYS 7911/MYS11 7911/MYS21 7911/MYS31 7911/MYS41 7911/MYS51 7911/MYS2 7911/MYS12 7911/MYS22 7911/MYS32 7911/MYS42 7911/MYS52 7911/MYS3 7911/MYS13 7911/MYS23 7911/MYS33 7911/MYS43 7911/MYS53 7911/MYS4 7911/MYS14 7911/MYS24 7911/MYS34 7911/MYS44 7911/MYS54 7911/MYS5 7911/MYS15 7911/MYS25 7911/MYS35 7911/MYS45 7911/MYS55 7911/MYS6 7911/MYS16 7911/MYS26 7911/MYS36 7911/MYS46 7911/MYS56 7911/MYS7 7911/MYS17 7911/MYS27 7911/MYS37 7911/MYS47 7911/MYS57 7911/MYS8 7911/MYS18 7911/MYS28 7911/MYS38 7911/MYS48 7911/MYS58 7911/MYS9 7911/MYS19 7911/MYS29 7911/MYS39 7911/MYS49 7911/MYS59 7911/MYS10 7911/MYS20 7911/MYS30 7911/MYS40 7911/MYS50 7911/MYS60 7911/SOR 7911/SOR9 7911/SOR17 7911/SOR25 7911/SOR33 7911/SOR41 7911/SOR2 7911/SOR10 7911/SOR18 7911/SOR26 7911/SOR34 7911/SOR42 7911/SOR3 7911/SOR11 7911/SOR19 7911/SOR27 7911/SOR35 7911/SOR43 7911/SOR4 7911/SOR12 7911/SOR20 7911/SOR28 7911/SOR36 7911/SOR44 7911/SOR5 7911/SOR13 7911/SOR21 7911/SOR29 7911/SOR37 7911/SOR45 7911/SOR6 7911/SOR14 7911/SOR22 7911/SOR30 7911/SOR38 7911/SOR46 7911/SOR7 7911/SOR15 7911/SOR23 7911/SOR31 7911/SOR39 7911/SOR47 7911/SOR8 7911/SOR16 7911/SOR24 7911/SOR32 7911/SOR40 7911/SOR48 7911/TRI 7911/TRI8 7911/TRI15 7911/TRI22 7911/TRI29 7911/TRI36 7911/TRI2 7911/TRI9 7911/TRI16 7911/TRI23 7911/TRI30 7911/TRI37 7911/TRI3 7911/TRI10 7911/TRI17 7911/TRI24 7911/TRI31 7911/TRI38 7911/TRI4 7911/TRI11 7911/TRI18 7911/TRI25 7911/TRI32 7911/TRI39 7911/TRI5 7911/TRI12 7911/TRI19 7911/TRI26 7911/TRI33 7911/TRI40 7911/TRI6 7911/TRI13 7911/TRI20 7911/TRI27 7911/TRI34 7911/TRI41 7911/TRI7 7911/TRI14 7911/TRI21 7911/TRI28 7911/TRI35 7911/TRI42 Zvolte variantu | Značka: Stima

Jídelní židle ALEX

2 780 Kč
4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny Zvolte variantu
látka
dezén
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
 Stohovatelná židle - buková kostra a čalouněný sedák. Minimální objednávka je 30ks (restaurace, sály a pod). Možnost pevného (překližkového) sedáku. Cena položky se mění podle vybrané varianty. Pro výběr sedáku musíte zvolit odstín kostry.
Kategorie: Židle jídelní

Popis produktu není dostupný

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: